Flurazepam (oral yol) tanım ve marka isimleri

Flurazepam uykusuzluğun tedavisinde kullanılır (uyku sorunu). Bu ilaç, daha hızlı uyumanızı ve gece boyunca uyumanızı sağlar.

Flurazepam bir benzodiazepindir. Benzodiazepinler sinir sistemini yavaşlatan ilaçlar olan merkezi sinir sistemi (CNS) depresanlar denilen ilaç grubuna aittir.

Bu ilaç sadece doktorunuzun reçetesiyle kullanılabilir.

Bu ürün aşağıdaki dozaj formlarında mevcuttur

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Bu ilaç için aşağıdakiler düşünülmelidir

Bu ilaca veya diğer ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Kapsül

Pediatrik popülasyondaki flurazepamın yaşla ilişkisi üzerine uygun çalışmalar yapılmamıştır. Güvenlik ve etkinlik, 15 yaşından küçük çocuklar için oluşturulmamıştır.

Alerjiler

Bugüne kadar yapılan uygun çalışmalar, yaşlı hastalarda flurazepamın kullanımını sınırlayacak geriatrik spesifik problemler göstermedi. Bununla birlikte, flurazepam alan hastalar için doz ayarlaması gerektirebilecek yaşlılarda şiddetli uykulu olma, baş dönmesi, karışıklık, hantal durgunluk veya kararsızlık ihtimali daha yüksektir.

Pediyatrik

Emzirirken bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemek için kadınlarda yeterli bir çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce olası risklere karşı potansiyel faydaları tartın.

Geriyatrik

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Bu ilacı aldığınızda, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı uzmanınızın bildirebilmesi özellikle önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Emzirme

İlaç etkileşimleri

Diğer Etkileşimler

Bu ilacın aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanılması önerilmez. Doktorunuz size bu ilaçla tedavi etmemeye karar verir veya aldığınız diğer ilaçlardan bazılarını değiştirmeye karar verebilir.

Diğer Tıbbi Sorunlar

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Dozlama

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak, bazı yan etkilerde artma riskine neden olabilir, ancak her iki ilacın kullanılması da sizin için en iyi tedavi olabilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Kayıp doz

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı bu ilacın kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Bu ilacı sadece doktorunuzun talimatına uyarak alın. Daha fazla almayın, daha sık almayın ve doktorunuzun emrettiğinden daha uzun süre kullanmayın.

Uyumaya hazır olduğunuzda hemen yatmadan önce flurazepam’ı kullanın.

Bu tıbbın dozu farklı hastalar için farklı olacaktır. Doktorunuzun emirlerini veya etiket üzerindeki talimatları izleyin. Aşağıdaki bilgiler sadece bu ilacın ortalama dozlarını içerir. Dozunuz farklıysa, doktorunuz size bunu söylemediği sürece bunu değiştirmeyin.

Aldığınız ilacın miktarı ilacın gücüne bağlıdır. Ayrıca, her gün aldığınız dozların sayısı, dozlar arasında izin verilen süre ve ilacı aldığınız süreye ilacı kullandığınız tıbbi problem bağlıdır.

Bu ilacı bir doz özlediyseniz, kaçırdığınız dozu atlayın ve düzenli doz programınıza dönün. Doz dozlarını ikiye katlama.

İlacı, ısı, nem ve direkt ışıktan uzakta oda sıcaklığında kapalı bir kapta saklayın. Donmaya devam edin.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Depolama

Eski ilaçları veya ilaçları artık kullanmaya devam etmeyin.

Sağlık uzmanınıza, kullanmadığınız herhangi bir ilacı nasıl elden geçirmeniz gerektiğini sorun.

Doktorunuzun, bu ilacın düzgün çalışıp çalışmadığından emin olmak ve istenmeyen etkileri kontrol etmek için düzenli ziyaretlerinizdeki ilerlemenizi kontrol etmesi çok önemlidir.

Hamile iken bu ilacı kullanmanız doğmamış bebeğinize zarar verebilir. Hamilelikten kaçınmak için etkili bir doğum kontrol yöntemini kullanın. Bu ilacı kullanırken hamile kaldığınızı düşünüyorsanız, derhal doktorunuza bildirin.

Flurazepam anafilaksi adı verilen ciddi bir alerjik reaksiyona neden olabilir. Anafilaksi hayatı tehdit edici olabilir ve acil tıbbi müdahale gerektirir. Bu ilacı kullanmayı bırakın ve bu ilacı kullanırken kaşıntı, ürtiker, ses kısıklığı, rahatsız edici solunum, yutma sorunu ya da elleriniz, yüzünüz ya da ağzınızın şişmesi durumunda hemen doktorunuzu arayın.

Bu ilaç, alkol ve diğer MSS depresanlarının (sinir sistemini yavaşlatan, muhtemelen uyuşukluğa neden olan ilaçların) etkilerini arttıracaktır. CNS depresanlarına bazı örnekler saman nezlesi, diğer alerji veya soğuk algınlığı için ilaçlar, sakinleştiriciler, sakinleştiriciler veya uyku ilacı, reçeteli ağrı tıbbı veya uyuşturucu, barbitüratlar (nöbetler için kullanılır), kas gevşeticiler veya anestezikler (uyuşturucu ilaçlar), Bazı dental anestezikler dahil. Bu etki, bu ilacı almayı bıraktıktan sonraki birkaç gün sürebilir. Bu ilacı kullanırken yukarıdakilerden herhangi birini almadan önce doktorunuza danışın.

Bu ilaç, bazı insanlara, özellikle yaşlı insanlara uykulu, baş dönmesi, başın çarpması, hantal, kararsız olmamasına veya normalden daha az uyanık olmasına neden olabilir. Flurazepam yatmadan önce alınıyor olsa da, bazı insanlar ertesi sabah uykulu veya daha az uyanık hissetmelerine neden olabilir. Ayrıca, bu ilaç, çift görme veya diğer görme sorunlarına neden olabilir. Sürüşe başlamadan önce flurazepam’a tepki verdiğinizi bildiğinizden emin olun, makineler kullanın veya dikkatli değilseniz ya da iyi düşünemiyorsanız tehlikeli olabilecek başka şeyler yapın.

Flurazepam kullanırken alışılmadık veya garip düşünceler ve davranışlar geliştirirseniz, bunu doktorunuzla görüşün. Bu ilacı kullananlarda meydana gelen bazı değişiklikler, fazla alkol tüketen kişilerde görülen değişikliklerdir. Diğer değişiklikler, karışıklık, depresyonun kötüleşmesi, halüsinasyonlar (orada bulunmayan şeyleri görme, işitme veya hissetme), intihar düşünceleri ve olağandışı heyecan, sinirlilik veya sinirlilik olabilir.

Bu ilaç, uyurken veya tamamen uyanıkken bir araba sürmek (uyku sürmek), yürüme (uyku yürüyüşü), seks yapmak, telefon görüşmesi yapmak veya yemek hazırlamak ve yemek gibi uyku ile ilgili davranışlara neden olabilir. Bu davranışlar ortaya çıkarsa, derhal doktorunuza bildirin.

Bu ilacı doktorunuza danışmadan önce almayı bırakmayın. Doktorunuz, tamamen durmadan kullandığınız miktarı yavaş yavaş azaltmanızı isteyebilir. Bu, durumunuzun kötüleşmesini önlemeye yardımcı olabilir ve konvülsiyonlar (nöbetler), halüsinasyonlar, mide veya kas krampları, titreme veya alışılmadık davranış gibi çekilme belirtilerinin olasılığını azaltmanıza yardımcı olabilir.

Durumunuz 7 ila 10 gün içinde düzelmezse veya kötüleşirse doktorunuza danışın.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza danışın.

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.