Intramüsküler geodon

Antipsikotik ilaçlarla tedavi edilen bunama hastası psikozlu yaşlı hastalar plaseboya kıyasla ölüm riskinde artmaktadır. Klinik araştırmalarda ölüm nedenleri farklı olmakla birlikte, ölümlerin çoğunun doğada kardiyovasküler (örn., Kalp yetmezliği, ani ölüm) veya enfeksiyöz (örn., Pnömoni) olduğu görülmüştür. Gözlemsel çalışmalar, antipsikotik ilaçların mortaliteyi artırabileceğini düşündürmektedir. Bu çalışmalardan, mortalite bulgularının, hasta özelliklerine göre antipsikotik ilaçlara hangi oranda atfedilebileceği belirsizdir. Ziprasidon mesilat demans ile ilişkili psikoz hastalarının tedavisi için onaylanmamıştır.

Geodon için Kullanır

Terapötik Sınıf: Antipsikotik

Kimyasal Sınıf: Benzisothiazoyl

Bu ilaç sadece doktorunuz tarafından doğrudan denetime tabi tutulur veya verilir.

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Bu ilaç için aşağıdakiler düşünülmelidir

Bu ilaca veya diğer ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Pediyatrik popülasyonda yaşın ziprasidon enjeksiyonunun etkileri ile ilişkisi üzerine uygun çalışmalar yapılmamıştır. Güvenlik ve etkinlik tespit edilmemiştir.

Bugüne kadar yapılmış uygun çalışmalar, yaşlı hastalarda ziprasidon enjeksiyonunun yararlılığını sınırlayacak geriatrik spesifik problemler göstermedi. Bununla birlikte, demanslı yaşlı erişkinlerde bu ilaç, davranışsal sorunlar için kullanılmamalıdır.

Geodon’u Kullanmadan Önce

Emzirirken bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemek için kadınlarda yeterli bir çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce olası risklere karşı potansiyel faydaları tartın.

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Bu ilacı aldığınızda, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı sağlık profesyonelinizce bilmek önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Bu ilacın aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanılması önerilmez. Doktorunuz size bu ilaçla tedavi etmemeye karar verir veya aldığınız diğer ilaçlardan bazılarını değiştirmeye karar verebilir.

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. İlaçlarınızı gıda, alkol veya tütünden kullanma konusunda sağlık uzmanınızla görüşün.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı bu ilacın kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Bir hemşire veya başka bir eğitimli sağlık profesyoneli size bu ilacı verecektir. Bu ilaç kaslarınızdan birine atış olarak verilir.

Doktorunuz size durumunuz gelişene kadar bu ilacın birkaç dozunu verecek ve sizi aynı şekilde çalışan bir oral tıbba yönlendirilecektir. Bu konuda endişeleriniz varsa doktorunuzla konuşun.

Bu tıbbın düzgün çalışıp çalışmadığından emin olmak için doktorunuzun düzenli ziyaretlerdeki ilerlemenizi kontrol etmesi çok önemlidir. İstenmeyen etkileri kontrol etmek için kan testleri gerekebilir.

Bu ilaç QT uzatma adı verilen bir durum gibi kalp ritmini değiştirir. Kalp atış şeklinizi değiştirebilir ve bayılma veya ciddi yan etkilere neden olabilir. Hızlı, darbe sallama veya düzensiz kalp atışları gibi kalp ritmi problemleri varsa, derhal doktorunuzu arayın.

Konvülsiyonlar (nöbetler), nefes darlığı, hızlı bir kalp atışı, yüksek ateş, yüksek veya düşük tansiyon, artmış terleme, mesane kontrolü kaybı, Şiddetli kas sertliği, olağandışı soluk ciltler veya yorgunluk. Bunlar, nöroleptik malign sendrom (NMS) adı verilen ciddi bir belirtinin belirtileri olabilir.

Boyun, koltukaltı veya kasıkta kabarcıklanma, soyma veya gevşek cilt, ateş, titreme, öksürük, boğaz ağrısı, şişmiş, ağrılı veya hassas lenf bezleri veya sarı cilt veya gözleriniz varsa bunları hemen doktorunuza danışın. Bu ilaç. Bunlar, eozinofili ve sistemik semptomlar (DRESS) ile uyuşturucu reaksiyonu semptomları olabilir.

Bu ilaç tardif diskineziye (hareket bozukluğu) neden olabilir. Bu ilacı kullanırken dudak büzüşmesi veya ağzı sıkma, yanaklarda şişme, dilin hızlı veya solucan benzeri hareketleri, kontrolsüz çiğneme hareketleri veya kolların ve bacakların kontrolsüz hareketi varsa hemen doktorunuza danışın.

Bu ilaç kanınızdaki şeker miktarını artırabilir. Artan susuzluk veya artmış idrara çıkma durumunda hemen doktorunuza danışın. Şeker hastalığınız varsa, idrarda veya kan şekeri testlerinde değişiklikler görebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza danışın.

Ziprasidon, kanınızdaki beyaz kan hücrelerinin sayısını geçici olarak düşürebilir, bu da enfeksiyona yakalanma olasılığını artırır. Yapabiliyorsanız, enfeksiyonu olan insanlardan kaçının. Bir enfeksiyon aldığınızı düşünüyorsanız veya ateşiniz veya titreme, öksürük veya ses kısıklığı, bel ağrısı veya yan ağrınız varsa veya ağrılı veya zor idrara çıkmanız durumunda doktorunuzla hemen kontrol edin.

Cilt döküntüsü, ürtiker veya bu ilaca alerjik reaksiyon gelişirse, mümkün olan en kısa sürede doktorunuza danışın.

Bu ilaç bazı insanların uykulu veya başım dönmesine neden olabilir veya vücut hareketlerini düşünmek veya kontrol etmekle ilgili sorun yaşayabilir. Araç kullanmadan, bu makineleri kullanmadan önce bu ilaca nasıl tepki verdiğinizi veya dikkatli olmanızı, iyi koordine edilmenizi veya iyi düşünmenizi gerektiren başka herhangi bir şey yaptığınızı bildiğinizden emin olun.

Baş dönmesi, başın çarpması veya bayılma meydana gelebilir, özellikle de aniden yalan söyleyen veya oturan bir konumdan kalktığınızda. Yavaşça kalkmak yardımcı olabilir. Sorun devam ederse veya daha da kötüleşirse, doktorunuza danışın.

Geodon’un Doğru Kullanımı

Bu ilacı kullanırken daha kolay aşırı ısınabilir. Sıklıkla egzerseniz veya yüksek ısı veya nemde bulunmanız halinde dikkatli olun. Daha fazla su içip güneşten uzak durun.

Ziprasidon enjeksiyonu bazı kişilerin ajitasyona, sinir bozucu veya diğer anormal davranışlara neden olmasına neden olabilir. Bazı insanlara intihar düşünceleri ve eğilimleri de verebilir. Siz veya bakıcıınız bu yan etkilerden herhangi birine dikkat ettiyse hemen doktorunuza bildirin.

Bu ilacı kullanırken alkolden kaçının.

Doktorunuzla görüşülmedikçe başka ilaçları almayın. Buna reçeteli veya reçetesiz ilaçlar (tezgah üstü [OTC]) ilaçları ve bitki veya vitamin takviyeleri dahildir.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuzla veya hemşirenizle görüşün.

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Geodon Kullanırken Önlemler

Kullanılabilirlik Rx Sadece reçete

Gebelik Kategorisi C Risk göz ardı edilemez

CSA Çizelgesi N Kontrollü bir ilaç değil

Onay Tarihi Takvim FDA’da uyuşturucu tarihi

Bipolar Bozukluk Seroquel, lityum, klonazepam, Klonopin, Abilify, Lamictal

Geodon Yan Etkileri

Geodon (ziprasidon)

Şizoaffektif Bozukluk Seroquel, Prozak, lityum, fluoksetin, Abilify, Lamictal

Otizm venlafaksin, Abilify, Effexor, risperidon, Risperdal, aripiprazol

Şizofreni Seroquel, Abilify, ketiapin, risperidon, olanzapin, Zyprexa