Gliburid

Gliburid için kullanır

Terapötik Sınıf: Hipoglisemik

Kimyasal Sınıf: 2. Nesil Sülfonilüre

Uygun diyet, tip 2 diyabetin yönetimindeki ilk adımdır, ancak genellikle ilaçların vücudunuza yardımcı olması gerekir. Glyburide, sülfonilüreler adı verilen bir ilaç sınıfına aittir. Pankreasınıza kan dolaşımına daha fazla insülin salınmasına neden olur. Gliburit, tek başına veya metformin gibi başka bir oral tıp ile kullanılabilir.

Gliburid yalnızca doktorunuzun reçetesiyle kullanılabilir.

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Gliburid için aşağıdakiler düşünülmelidir

Gliburit veya diğer ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmişseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Pediatrik popülasyonda yaşın gliburid etkileri ile ilişkisi üzerine uygun çalışmalar yapılmamıştır. Güvenlik ve etkinlik tespit edilmemiştir.

Gliburit kullanmadan önce

Bugüne kadar yapılan uygun çalışmalar, yaşlılarda gliburit kullanımını sınırlayan geriatrik spesifik problemler göstermedi. Bununla birlikte, yaşlı hastaların, yaşla ilişkili karaciğer veya böbrek sorunlarına sahip olma olasılığı daha yüksektir ve bu da gliburid alan hastalar için doz ayarlaması gerektirebilir.

Emzirirken bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemek için kadınlarda yeterli bir çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce olası risklere karşı potansiyel faydaları tartın.

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Gliburid kullanırken, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı sağlık profesyonelinizce bilmek önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Glifburid’i aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak önerilmez. Doktorunuz size bu ilaçla tedavi etmemeye karar verir veya aldığınız diğer ilaçlardan bazılarını değiştirmeye karar verebilir.

Glifburid’i aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Glifburid’i aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak, bazı yan etkilerde artış riskine neden olabilir, ancak her iki ilacın kullanılması sizin için en iyi tedavi olabilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Glifburid’i aşağıdakilerden herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda kaçınılmaz olabilir. Birlikte kullanıldığında, doktorunuz dozunu veya gribürü ne sıklıkta kullandığınızdan değişebilir veya size yiyecek, alkol veya tütün kullanımı hakkında özel talimatlar verebilir.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı gliburid kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Doktorunuzun verdiği özel yemek planını dikkatlice izleyin. Bu, durumunuzu kontrol altına almanın en önemli parçası ve ilaç düzgün çalışacaksa gereklidir. Ayrıca, düzenli olarak egzersiz yapın ve kanınızdaki veya idrardaki şekeri test edin.

Sadece doktorunuz tarafından verilen gliburid markasını kullanın. Farklı markalar aynı şekilde çalışmayabilir.

Gliburid dozu farklı hastalar için farklı olacaktır. Doktorunuzun emirlerini veya etiket üzerindeki talimatları izleyin. Aşağıdaki bilgiler yalnızca gliburitin ortalama dozlarını içerir. Dozunuz farklıysa, doktorunuz size bunu söylemediği sürece bunu değiştirmeyin.

Aldığınız ilacın miktarı ilacın gücüne bağlıdır. Ayrıca, her gün aldığınız dozların sayısı, dozlar arasında izin verilen süre ve ilacı aldığınız süreye ilacı kullandığınız tıbbi problem bağlıdır.

Bir glikburid dozunu atlarsan, mümkün olan en kısa sürede al. Bununla birlikte, bir sonraki dozunuz için hemen hemen vaktiniz varsa, kaçırılan dozu atlayın ve normal doz programınıza dönün. Doz dozlarını ikiye katlama.

İlacı, ısı, nem ve direkt ışıktan uzakta oda sıcaklığında kapalı bir kapta saklayın. Donmaya devam edin.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Eski ilaçları veya ilaçları artık kullanmaya devam etmeyin.

Sağlık uzmanınıza, kullanmadığınız herhangi bir ilacı nasıl elden geçirmeniz gerektiğini sorun.

Gliburid’in Doğru Kullanımı

Gliburid’in düzgün çalışıp çalışmadığından emin olmak için doktorunuzun düzenli ziyaretlerdeki ilerlemenizi kontrol etmesi çok önemlidir. İstenmeyen etkileri kontrol etmek için kan testleri gerekebilir.

Sağlık ekibinizden gelen talimatları dikkatle takip etmek çok önemlidir.

Göğüs ağrısı veya rahatsızlığı, mide bulantısı, kollarda, çene, sırt veya boyundaki ağrı veya rahatsızlığa, nefes darlığı, terleme veya gribür kullanırken kusmaya başlarsan hemen doktorunuza danışın. Bunlar, kalp krizi de dahil olmak üzere ciddi bir kalp rahatsızlığı belirtileri olabilir.

Çok fazla glifürit, belirli koşullar altında kullanıldığında düşük kan şekerine (hipoglisemi) neden olabilir. Düşük kan şekeri semptomları bilinç kaybına (sonuçta) yol açmadan önce tedavi edilmelidir. Farklı insanlar düşük kan şekeri belirtileri farklı hissediyorum. Düşük kan şekeri semptomlarını genellikle öğrenebilmeniz önemlidir, böylece hızlı bir şekilde tedavi edebilir ve size tavsiyelerde bulunursanız sağlık ekibinizdeki birine derhal ulaşabilirsiniz.

Hipoglisemi semptomları (düşük kan şekeri), anksiyete, sarhoş olma davranış değişiklikleri, bulanık görüş, soğuk terler, konfüzyon, soğuk, soluk cilt, düşünce zorluğu, uykulu olma, aşırı açlık, hızlı kalp atışı, baş ağrısı (devam eden); bulantı; Sinirlilik, kabuslar, huzursuz uyku, titreme, bulanık konuşma veya alışılmadık yorgunluk ya da zayıflık.

Düşük kan şekeri semptomları ortaya çıkarsa, glikoz tabletleri veya jöle, mısır şurubu, bal veya şeker küpleri yiyin veya meyve suyunu, diyet içermeyen alkolsüz içecekleri veya su içinde eritilmiş şekeri içirin. Ayrıca, düşük kan şekeri için kanınızı kontrol edin. Glukagon, nöbetler (konvülsiyonlar) veya bilinç kaybı gibi şiddetli semptomlar ortaya çıktığında acil durumlarda kullanılır. Bir şırınga veya iğne ile birlikte bir glukagon kiti hazırlayın ve nasıl kullanılacağını bilin. Ev üyeleriniz de nasıl kullanılacağını bilmelidir.

Eğer bosentan (Tracleer®) kullanıyorsanız, gliburid almayınız. Ayrıca, diyabet için kullandığınız insülin de dahil olmak üzere doktorunuzun diğer tüm ilaçları bildiğinden emin olun.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Gliburid Kullanılırken Önlemler

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza danışın.

Aşağıdaki aşırı doz belirtileri ortaya çıkarsa hemen acil yardım alın

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Kullanılabilirlik Rx Sadece reçete

Gliburid Yan Etkiler

Gliburid

Gebelik Kategorisi C Risk göz ardı edilemez

CSA Çizelgesi N Kontrollü bir ilaç değil

Onay Tarihi Takvim FDA’da uyuşturucu tarihi

Diyabet, Tip 2 metformin, insülin aspart, glipizid, Januvia, glimepirid, Victoza, Lantus, pioglitazon, Invokana, Tradjenta, Glükofaj, Janumet, Actos, Levemir, Novolog, Humalog, Amaryl, Farxiga, Onglyza, Welchol, Glukotrol, Trulicity, sitagliptin , Bydureon, Jardiance