Gentamisin enjeksiyonu

Terapi potansiyel nörotoksisite, ototoksisite ve nefrotoksisite ile ilişkilendirilmiştir. Böbrek fonksiyonlarında bozulma, ileri yaş, dehidrasyon ve yüksek dozda veya uzun süreli tedavi gören hastalar, toksisite riski yüksektir. Tedavi sırasında renal ve işitsel fonksiyonları izleyin ve tedaviyi bırakın veya ototoksisite veya nefrotoksisite bulgusu varsa doz ayarlayın. Aminoglikozid kaynaklı ototoksisite genellikle geri döndürülemezdir. Uygun konsantrasyonları sağlamak ve potansiyel olarak toksik seviyeleri önlemek için mümkün olduğunda, serum aminoglikozit konsantrasyonları izlenmelidir. Diğer potansiyel olarak nörotoksik veya nefrotoksik ajanların veya güçlü diüretiklerin eşzamanlı kullanımı önlenmelidir. Aminoglikosidler, hamile bir kadına uygulandığında fetusa zarar verebilir.

Gentamisin için kullanır

Terapötik Sınıf: Antibiyotik

Kimyasal Sınıf: Aminoglikosit

Gentamisin aminoglikozid antibiyotikleri olarak bilinen ilaç sınıfına aittir. Bakterileri öldürerek veya büyümelerini önleyerek çalışır. Bununla birlikte, gentamisin soğuk algınlığı, grip veya diğer virüs enfeksiyonlarında çalışmaz.

Gentamisin enjeksiyonu genellikle diğer ilaçların çalışamayacağı ciddi bakteriyel enfeksiyonlar için kullanılır. Bununla birlikte, böbreklerinizdeki hasar ve vücudunuzun işitmeyi kontrol eden kısmı da dahil olmak üzere ciddi yan etkilere neden olabilir. Bu yan etkilerin yaşlı hastalarda ve yenidoğan bebeklerinde daha olası olduğu düşünülmektedir. Siz ve doktorunuz risklerin yanı sıra gentamisinin yararından bahsetmelisiniz.

Gentamisin sadece doktorunuz tarafından derhal veya sizin gözetiminde uygulanmalıdır.

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Gentamisin için, aşağıdakiler düşünülmelidir

Gentamisine veya başka ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmişseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Gentamisin Kullanmadan Önce

Bugüne kadar yapılmış uygun çalışmalar çocuklarda gentamisin enjeksiyonunun yararlılığını sınırlayacak pediatrik spesifik problemler göstermedi. Bununla birlikte, gentamisin prematüre ve yenidoğan bebeklerde dikkatle kullanılmalıdır.

Geriatrik hastalarda yaşın gentamisin enjeksiyonunun etkileri ile ilişkisi hakkında hiçbir bilgi mevcut değildir. Bununla birlikte, yaşlı hastaların böbrek sorunlarına yakalanma olasılığı daha yüksektir ve bu durum, gentamisin enjeksiyonu alan hastalar için dikkatli olmasını ve doz ayarlamasını gerektirebilir.

Kadınlarda yapılan araştırmalar, bu ilacı emzirirken bebeğe kullandıklarında en az risk taşıdığını düşündürmektedir.

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Gentamisin’i aldığınızda, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı sağlık profesyoneliniz tarafından bilhassa bilmek önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Gentamisin’i aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak önerilmez. Doktorunuz size bu ilaçla tedavi etmemeye karar verir veya aldığınız diğer ilaçlardan bazılarını değiştirmeye karar verebilir.

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle gentamisin kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Gentamisin’i aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak bazı yan etkilere neden olabilir, ancak her iki ilacın kullanılması da sizin için en iyi tedavidir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. İlaçlarınızı gıda, alkol veya tütünden kullanma konusunda sağlık uzmanınızla görüşün.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı gentamisinin kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Bir hemşire veya diğer eğitimli sağlık uzmanı size gentamisin verecektir. Gentamisin bir kas veya damara atış olarak verilir.

Enfeksiyonunuzu tamamen temizlemeye yardımcı olmak için, birkaç gün sonra kendinizi daha iyi hissetmeye başlamış olsanız bile, gentamisin tedavinin tam süresi için kullanmaya devam edin. Ayrıca, kanda sabit bir miktar olduğunda gentamisin en iyi sonuç verir. Miktarı sabit tutmaya yardımcı olmak için, düzenli bir programda gentamisin almalısınız.

Böbreklerinizin iyi çalışmasını sağlamak ve böbrek sorunlarının önlenmesine yardımcı olmak için, siz veya çocuğunuz gentamisin alırken daha fazla miktarda idrar akmasını sağlamak için ekstra sıvılar içirin.

Siz veya çocuğunuz gentamisin alırken doktorunuz ilerlemenizi yakından kontrol edecektir. Bu, doktorunuzun tıbbın düzgün çalışıp çalışmadığını görmesine ve sizin veya çocuğunuzun sizinle almaya devam edip etmeyeceğine karar vermesine izin verir. İstenmeyen etkileri kontrol etmek için kan, idrar, işitme ve sinir testleri gerekebilir.

Sizin veya çocuğunuzun belirtileri birkaç gün içinde düzelmezse veya kötüleşirse doktorunuza danışın.

Hamileyken gentamisin kullanmak doğmamış bebeğinize zarar verebilir. Hamilelikten kaçınmak için etkili bir doğum kontrol yöntemini kullanın. İlacı kullanırken hamile kaldıysanız, derhal doktorunuza bildirin.

Gentamisin anafilaksi de dahil olmak üzere ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabilir ve bu da hayatı tehdit edici olabilir ve acil tıbbi müdahale gerektirebilir. Eğer siz veya çocuğunuz kaşıntı, kusturma, kısık ses, nefes darlığı, nefes darlığı, yutkunma sorunları veya gentamisin aldıktan sonra elleriniz, yüzünüz veya ağzınızın şişmesi durumunda hemen doktorunuzu arayın.

Gentamisin kullanmayı bırakın ve siz veya çocuğunuz işitme kaybında aniden azalmaya veya baş dönmesi ve çınlamalara neden olabilir derhal doktorunuza danışın. Siz veya çocuğunuzda baş dönmesi veya başın çarpıklığına, kendiliğinden veya çevrede sürekli hareket hissi veya eğirme hissi varsa doktorunuza bildirin. Bunlar, işitme veya denge duyunuzda bir hasar semptomları olabilir.

Sizin veya çocuğunuzun idrarda kanı varsa, idrara çıkma sıklığını veya idrar miktarını değiştirmek, nefes darlığı, uyuşukluk, artmış susuzluk, iştahsızlık, mide bulantısı veya kusma, ayakların şişmesi veya bacaklarında doktorunuzla hemen görüşün Veya zayıflık. Bunlar ciddi bir böbrek problemi (örneğin Fanconi benzeri sendrom) belirtileri olabilir.

Uygun gentamisin kullanımı

Gentamisin sinir problemlerine neden olabilir. Sizin veya çocuğunuz uyuşukluk, ciltte karıncalanma, kas seğirmesi veya konvülziyon geçiriyorsa hemen doktorunuza danışın.

Uyuşturucu bir ilaç almanızı gerektiren bir ameliyat veya diğer işlemler yapmadan önce doktorunuzun gentamisin kullandığınızı bildiğinizden emin olun (örn., Anestezik, nöromüsküler bloke edici ajanlar). Uyuşturucu ilaçlarla birlikte gentamisin enjeksiyonu kullanmak nefes darlığı, uyuşukluk, yardım almadan nefes alamama veya alışılmadık yorgunluk veya zayıf olma riskini artırabilir.

Doktorunuzla görüşülmedikçe başka ilaçları almayın. Buna reçeteli veya reçetesiz ilaçlar (tezgah üstü [OTC]) ilaçları ve bitkisel veya vitamin takviyeleri dahildir.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuzla veya hemşirenizle görüşün.

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Gentamisin Kullanırken Önlemler

Kullanılabilirlik Rx Sadece reçete

Gebelik Kategorisi D Olumlu risk belirtisi

CSA Çizelgesi N Kontrollü bir ilaç değil

Onay Tarihi Takvim FDA’da uyuşturucu tarihi

Bakteriyel Enfeksiyon siprofloksasin, amoksisilin, doksisiklin, azitromisin, metronidazol, Augmentin

Bakteriyemi siprofloksasin, metronidazol, klindamisin, Flagil, vankomisin

Gentamisin Yan Etkiler

antibiyotik

Kistik Fibroz azitromisin, Zithromax, gentamisin, Creon, vitamin E

Yanıklar, Dış lidokain topikal, vankomisin, gentamisin, tobramisin, Silvaden, albumin human